مهاباد رتبه اول آذربایجانغربی در پوشش بیمه تأمین اجتماعی

مهاباد رتبه اول آذربایجانغربی در پوشش بیمه تأمین اجتماعی
مهاباد رتبه نخست استان آذربایجانغربی از لحاظ ضریب برخورداری از پوشش بیمه تأمین اجتماعی را به خود اختصاص داده است.

 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد؛ رئیس بیمه تأمین اجتماعی شهرستان مهاباد گفت: ۴۷ درصد جمعیت این شهرستان هم اکنون زیر پوشش بیمه تأمین اجتماعی هستند به همین منظور مهاباد رتبه نخست آذربایجانغربی را از لحاظ ضریب برخورداری به خود اختصاص داده است.

آرش صالحیه افزود: کل افراد زیر پوشش بیمه تأمین اجتماعی در این شهرستان ۱۱۰ هزار و ۶۸۱ نفر است که از این تعداد ۳۲ هزار و ۱۴۵ نفر بیمه شده اصلی و پنج هزار و ۸۵۵ نفر مستمری بگیر شامل افراد بیکار شده از کار، بازنشسته و یا از کارافتاده هستند که ماهانه متناسب با بیمه خود حقوق دریافت می‌کنند و از این تعداد هم حدود ۱۸ درصد را زنان تشکیل می‌دهند.

صالحیه اضافه کرد:امسال تعهدات بیمه تأمین اجتماعی در قالب تعهدات بلندمدت و کوتاه مدت برای ۱۲۰ نفر مستمری بگیر این شهرستان پرداخت شده و از مزایای آن استفاده می‌کنند

# نظر : 0