خرید و فروش موادغذایی و لبنی به صورت اینترنتی و تلفنی بدون دریافت مجوز ممنوع می‌باشد

خرید و فروش موادغذایی و لبنی به صورت اینترنتی و تلفنی بدون دریافت مجوز ممنوع می‌باشد

طبق اعلام ستاد مبارزه با کرونای شهرستان مهاباد هرگونه خرید و فروش اینترنتی و تلفنی مواد غذایی و لبنی بدون دریافت مجوز از اداره صمت ممنوع اعلام می‌گردد

لازم به ذکر است مجوز اینترنتی لازمه، یک روزه در اداره صمت صادر می‌گردد

کسانی که از قوانین سرپیچی و فعالیت کنند تحت تعقیب قانونی قرار می‌گیرند

# نظر : 0