بهار همدلی و تداوم کمک های مومنانه درمهاباد

بهار همدلی و تداوم کمک های مومنانه درمهاباد
این روزها موج همدلی مومنان برای کمک به نیازمندان همچنان روان است ، بیش از 100 بسته معیشتی درروستاهای خلیفان توزیع شد.

 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد،در این روزهای کرونایی سفره های میهمانان خوان رحمت الهی به برکت همدلی بسیجیان حوزه شهید دلگداز خلیفان رنگین شده است.

جهادگران بی ادعایی که در شرایط سخت هم پای کارند بیش از 100 بسته معیشتی درروستاهای خلیفان را بین نیازمندان توزیع کردند.

اگرچه کرونا فاصله ها را بیشترکرده اما فرصت مغتنمی برای نزدیکی دلها و یکی بودن و نوعدوستی است.

# نظر : 0