دیدار جمعی از پیشکسوتان ورزشی با فرماندار مهاباد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد ؛ صبح امروز مورخه 1399/12/02 جمعی از پیشکسوتان ورزشی مهاباد به همراه مصطفی پور ریاست اداره ورزش و جوانان شهرستان ، باباطاهری معاون ورزش ، با فرماندار شهرستان مهاباد در محل فرمانداری دیدار بعمل آوردند.

در ابتدا مصطفی پور رئیس اداره ورزش و جوانان گزارشی از نحوه عملکرد هیات های ورزشی در سال 98_99 و مشکلات ورزش شهرستان را بیان نمود.

در ادامه جلسه باپیر آقایی و قبادی پیشنهادات و در خواست هایی به فرماندار مهاباد در زمینه ورزشی ارائه نمودند.

دکتر خدرلو فرماندار مهاباد در این دیدار پس از شنیدن مشکلات ، دستورات لازم را جهت رفع مشکلات مطرح شده صادر و بر حمایت مسئولین از ورزشکاران تاکید کرد.

همچنین مصوب گردید اداره ورزش و جوانان در اولین فرصت نسبت به تهیه و تحویل طرح 5 ساله در رابطه با برنامه ریزی ورزشی شهرستان و همچنین برگزاری نشست های تخصصی فرماندار با هیات های ورزشی اقدام نمایند.