بازدید مدیر کل زندانهای آذربایجان غربی از پروژه مسکن مهر کارکنان زندان های ارومیه