آخرین جلسه ستاد بحران در سال 97 برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد روز چهارشنبه مورخه 1 اسفند ماه 97 ، آخرین جلسه ستاد بحران شهرستان مهاباد با حضور معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری مهاباد ، شهرداری و شورای اسلامی ، بخشداران بخش مرکزی و خلیفان ، اعضای ستاد بحران و ادارات خدمات رسان و زیربط در سالن جلسات این فرمانداری برگزار شد

در این جلسه هریک از اعضای ستاد عملکردهای خود را ارائه دادند و در ضمن مسائل و مشکلات و مواردی را که در طول سال با آن روبرو شده بودند را برشمردند، هماهنگی بیشتر در ستاد بحران ، بررسی و پیگیری ملزومات و تجهیزات بیشتر برای مواقع بحران و ضرورت ، شناسایی مناطق و نقاط بحران زا در جهت پیشگیری ، بررسی نحوه برخورد با بحران در زمان مناسب ، پیش بینی ها و تمهیدات لازم برای سال آینده از جمله موارد و مسائلی بود که در این جلسه برآنها تاکید شد .