در روز ملی هوای پاک مسوولان مهاباد از واحدهای معاینه فنی بازدید کردند.

معاینه فنی راهی برای کاهش آلودگی هوا

معاینه فنی راهی برای کاهش آلودگی هوا

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد،معاینه فنی، یکی از راهکارهای مؤثربرای کنترل خودروهای آلاینده و آلودگی هوا است.

انجام صحیح معاینه فنی می‌تواند سالانه مواد آلاینده را به میزان قابل توجهی کاهش و سلامت خودرو را تضمین کند.

سه مرکز معاینه فنی خودرو در مهاباد فعالیت می کنند.

# نظر : 0