معاون وزیر کار: 50 میلیون یورو برای توسعه آموزش فنی و حرفه ای اختصاص یافت

معاون وزیر کار:  50 میلیون یورو برای توسعه آموزش فنی و حرفه ای اختصاص یافت
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رییس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور گفت: 50 میلیون یورو برای توسعه و رشد آموزش های فنی و حرفه ای در سال جاری اختصاص یافته است.


«به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد سلیمان پاک سرشت» شامگاه سه شنبه در گفت و گو با خبرنگاران در مهاباد اظهار داشت: این مبلغ از محل منابع صندوق توسعه ملی و برای ارتقا و بهبود امکانات مراکز آموزشی سازمان فنی و حرفه ای کشور در نظر گرفته شده است که امیدواریم امسال بخش قابل توجهی از محقق شود.
وی با اشاره به اختصاصی شدن بودجه و اعتبارات سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در بودجه سال جاری بیان کرد: نگاه مثبت به آموزش های فنی و حرفه ای در جامعه و در سطح مدیریت کشور شکل گرفته است و معتقدیم که همه فراگیران آموزش این سازمان باید شاغل شوند.
وی اضافه کرد: تجهیزات و ابزاری که هم اکنون در کارگاه ها و کلاس های آموزشی سازمان فن و حرفه ای استفاده می شود از لحاظ سطح کیفی و تکنولوژی تناسب مطلوبی با نمونه بازار ندارد و بر این اساس تخصیص این اعتبار ضروری است.
«
پاک سرشت» با بیان اینکه بیش از 50 درصد آموزش های سازمان فن و حرفه ای منطبق با نیاز بازار است، گفت: چشم انداز سازمان در راستای حذف رشته های رایج و متعارف و افزایش های کلاس های آموزشی بر محور تقاضای بازار تعیین شده است.
وی یادآور شد: در همین راستا تلاش می شود در سال جاری 15 درصد میزان تطابق کلاس های آموزشی منطبق بر نیاز بازار افزایش یابد و به 65 درصد برسد.
رییس سازمان فنی و حرفه ای کشور با بیان اینکه جامعه باید نسبت به مهارت آموزی حساس شود، اظهار داشت: با توجه به تعامل های بین المللی صورت گرفته توسط سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، امکان اعزام نیروی کار ماهر و دارای گواهینامه فنی و حرفه ای برای شرکت در دوره های تکمیلی مهارت آموزی در خارج از کشور نیز فراهم شده است.
وی با بیان اینکه متاسفانه در سال های گذشته در خصوص بکارگیری جوانان در عرصه آموزش اشتغال و کارآفرینی غفلت هایی صورت گرفت، افزود: تلاش سازمان فنی و حرفه ای، آموزش های مهارتی بر اساس نیاز بازار کار است و همکاری با بخش خصوصی نیز بر همین مبنا انجام می شود.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رییس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور روز گذشته /سه شنبه/ به منظور بازدید از شماری از مراکز این سازمان به آذربایجان غربی سفر کرد.