دیدار اعضای مجمع مشورتی زنان شهرستان مهاباد به معاون استاندار وفرماندارویژه شهرستان مهاباد

دیدار اعضای مجمع مشورتی زنان شهرستان مهاباد به معاون استاندار وفرماندارویژه شهرستان مهاباد
دیدار اعضای مجمع مشورتی زنان شهرستان مهاباد به معاون استاندار وفرماندارویژه شهرستان مهاباد

 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهابادروز دوشنبه مورخه 27/3/1398 اعضای مجمع مشورتی زنان شهرستان مهاباد به معاون استاندار وفرماندارویژه شهرستان مهاباد دیدار نمودع واز نزدیک در مورد شروع به کار وفعالیت واهداف این مجمع با معاون استاندار وفرماندارویژه شهرستان مهاباد به بحث وگفتگو وتبادل نظر پرداختند.