برگزاری جلسه شورای راهبردی نقش و عملکرد فرمانداری در دفاع مقدس برگزار گردید

برگزاری جلسه شورای  راهبردی نقش و عملکرد فرمانداری در دفاع مقدس برگزار گردید
برگزاری جلسه شورای راهبردی نقش و عملکرد فرمانداری در دفاع مقدس برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد  مرکز مهاباد ، روز چهارشنبه مورخه 28 آذر ماه 97 ، جلسه با حضور معاون فرمانداری و مسئولین واحد ها و ایثارگران و بازنشستگان جلسه شورای  راهبردی نقش و عملکرد فرمانداری در دفاع مقدس برگزار گردید .

که در این جلسه مهمترین مسائل و موارد از جمله مساعدت لازم جهت راه اندازی کارگروه ، جمع آوری اسناد و مدارک ضروری در دوران دفاع مقدس ، انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نثل جوان ، تشکیل دبیرخانه شورا در فرمانداری ، استفاده از آرشیو صداوسیمای مرکز مهاباد در راستای جمع آوری اسناد و مدارک جنگ تحمیلی  مورد بحث و گفتگو قرار گرفت .