نشست هم اندیشی معتمدین بیمارستان موقت با سرپرست فرمانداری مهاباد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد: امروز مورخه 1399/10/20 نشست هم اندیشی معتمدین بیمارستان موقت ، مدیر شبکه بهداشت و درمان مهاباد و دفتر نماینده شهرستان با سرپرست فرمانداری این شهرستان جهت بررسی و ادامه فعالیت بیمارستان موقت مهاباد، در سالن جلسات این فرمانداری برگزار شد.

خدرلو سرپرست فرمانداری مهاباد از راه انداری کارخانه اکسیژن ساز توسط سرمایه گزار جهت تامین اکسیژن مورد نیاز بیماران قرنطینه در منزل و بیمارستان خبر داد و گفت : پس از  بررسی‌های صورت گرفته توسط کارشناسان امر، تخصیص فضای مورد نیاز در داخل بیمارستان در صورت تکمیل ظرفیت تخت های بستری در مواقع بحرانی برای بیماران بستری کرونایی صورت خواهد گرفت .

همچنین مقرر شد شبکه بهداشت و درمان مهاباد مکاتبات لازم جهت تجهیز و تامین امکانات مورد نیاز با دانشگاه علوم پزشکی استان انجام نمایند.