کارگاه آشنایی با نحوه حمایت روانی اجتماعی در زمان بحران

کارگاه آشنایی با روش های حمایت روانی در زمان بلایای طبیعی از افراد آسیب دیده، در شبکه بهداشت و درمان مهاباد برگزار شد.

کارگاه آشنایی با روش های حمایت روانی در زمان بلایای طبیعی از افراد آسیب دیده، در شبکه بهداشت و درمان مهاباد برگزار شد.

به گزارش  روابط عمومی فرمانداری  مهاباد، دراین کارگاه از تشکیل یک تیم روانی اجتماعی برای حمایت از بازماندگان حوادث و بلایای طبیعی خبر داده شد.

مسئول سلامت روان اجتماعی و اعتیاد شبکه بهداشت و درمان مهاباد با اشاره به اینکه هدف از برگزاری این کارگاه، آشنایی با نحوه حمایت روانی اجتماعی در زمان بحران و حادثه است گفت: در زمان بحران و حادثه، عوارض روانی آن تا مدت طولانی با افراد آسیب دیده و بازماندگان همراه است بنابراین  برنامه ای تدارک دیده شده تا همراه با سایر اقدامات از جمله امدادگران هلال احمر و آتش نشانی در محل حادثه، تیم حمایت روانی هم به طور مستقل درآن محل حضور داشته باشند.

تاج الدینی اضافه کرد: حضورتیم های حمایت کننده  بعد از بروز حوادث در محل می تواند از بار روانی این بلایا بکاهد.

پرداختن به واکنش های روانی بازماندگان با هدف عادی‌سازی واکنش‌ها و جلوگیری از بروز عـوارضی که منجر به اُفت کیفیت زندگی فردی و اجتماعی و کاهش کارآیی افراد می‌شود، از پررنگ‌ترین اهداف فعالیت‌های متخصصان و کارشناسان بهداشت روان، روانپزشکان، روانشناسان و مددکاران اجتماعی درمناطق آسیب دیده است.

# نظر : 0