اعزام نخستین کاروان راهیان نور دانش آموزی مهاباد به منطقه عملیاتی

اعزام نخستین کاروان راهیان نور دانش آموزی مهاباد به منطقه عملیاتی
نخستین کاروان راهیان نور دانش آموزی مهاباد امروز به منطقه عملیاتی گوگ تپه اعزام شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد  مدیر آموزش و پرورش مهاباد گفت: کاروان دانش‌آموزان دختر مهابادی در قالب پنج دستگاه اتوبوس به این اردوی یک روزه اعزام شدند.

کامبیز شاوله افزود: ۲ هزار دانش آموز دختر و پسر مهابادی قرار است امسال در هشت مرحله به مناطق عملیاتی این شهرستان شامل منطقه عملیاتی گوگ‌تپه، یادمان شهیدان خلبان حیدری و شهید امینی و محل کار شهید کاوه اعزام می شوند.

پارسال نیز از این شهرستان در قالب کاروان راهیان نور بیش از ۲ هزار نفر به مناطق عملیاتی غرب کشور اعزام شده بودند.