تأکید بر حضور سازمانهای مردم نهاد جهت مبارزه با تصرفات اراضی در مهاباد

تأکید بر حضور سازمانهای مردم نهاد جهت مبارزه با تصرفات اراضی در مهاباد
تأکید بر حضور سازمانهای مردم نهاد جهت مبارزه با تصرفات اراضی در مهاباد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد ، جلسه شورای حفاظت از منابع طبیعی شهرستان مهاباد با حضور روسای ادارات و دادستان این شهرستان برگزار گردید.

مجید پاتو رییس اداره منابع طبیعی و آبخیرداری شهرستان مهاباد در این جلسه اظهار کرد: از ابتدای سالجاری تاکنون 156 پرونده در خصوص تخریب منابع طبیعی با موضوعات مختلف تصرف، قطع درختان، چرای دام و ... تشکیل شده است.

وی افزود: درحال حاضر 44 پرونده در دست بررسی و اقدام قرار دارد و نزدیک به 170 هکتار از اراضی ملی تصرف شده خلع ید شده است.

پاتو در خصوص برگزاری کلاسهای آزمایشی و پیشگیری از تخریب منابع طبیعی اظهار کرد: از ابتدای سالجاری تاکنون 40 کلاس در روستاهای شهرستان مهاباد برگزار شده است.

رییس اداره منابع طبیعی شهرستان مهاباد ضمن تقدیر از عملکرد سازمانهای مردم نهاد در خصوص حفاظت از منابع طبیعی از دادستان شهرستان خواست بصورت دوره ای جهت در جریان قرار گرفتن مشکلات و پرونده های زمینخواری و تخریب منابع طبیعی جلسات مشترک حفاظت از منابع طبیعی با مشارکت سازمانهای مردم نهاد برگزار گردد.

پاتو در ادامه با اشاره به مبارزه با پدیده قاچاق چوب درختان جنگلی گفت: از ابتدای امسال تاکنون 90 تن چوب قاچاق در شهرستان مهاباد از سودجویان کشف و ضبط شده و به منظور جلوگیری از قاچاق چوب در خروجی های شهرستان  برای توقیف محموله ها پست های ایست و بازرسی مستقر شده است.

سوران کریمی رییس اداره شهرسازی در ادامه از صدور 45 اخطاریه به متصرفین در شهرستان مهاباد خبر داد و گفت: 15 مورد از آنها بدون مراجعه به دادگستری با تعهد رسمی متوقف و حدود 5 هزار متر از این اراضی رفع تصرف شده است.

وی افزود: 3 مورد رفع تصرف نیز در راستای اجرای احکام صادر شده از سوی دادگاه صورت گرفته است و 5 هکتار و نیم از این راضی با ارزش 4 میلیارد تومان رفع تصرف شده است.

کریمی تصریح کرد: 25 مورد گشت زنی و بازرسی مشترک در راستای جلوگیری از تصرف زمینهای سطح شهرستان با ادارات مختلف صورت گرفته است.

در ادامه غفار نظامیان دادستان شهرستان مهاباد از پیگیری جدی پروندههای مربوط به زمینخواری و تصرف اراضی دولتی خبر داد و گفت: به منظور پیگیری جدی تصرفات، جلوگیری از تخریب منابع طبیعی و زیست محیطی جلسات ماهیانه با حضور سازمانهای مردم نهاد برگزار خواهد شد.

ادامه جلسه با بیان نظرات، انتقادات و پیشنهادهای اعضای مختلف سازمانهای مردم نهاد همراه بود.