افزایش سه برابری اعتبارات طرح های آبخیزداری درمهاباد

افزایش سه برابری اعتبارات طرح های آبخیزداری درمهاباد
افزایش سه برابری اعتبارات طرح های آبخیزداری درمهاباد

اراضی ملی، جنگلها، مراتع و 24 روستای مهاباد، زیرپوشش طرح های آبخیزداری قرارمی گیرند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد، رئیس اداره منابع طبیعی مهاباد با بیان اینکه طرح های آبخیزداری امسال در هفت روستای مهاباد اجرا می شودگفت: امسال اعتبار اختصاص یافته برای طرح های آبخیزداری مهاباد سه برابر افزایش یافته و قرار است 150 میلیارد ریال در این بخش هزینه شود.

پاتو افزود: روستاهای کاولان، کوران سفلی و علیا، دهبکر، قماریه، برایمه و خلیفه روستاهایی هستند که امسال این طرح در آنها اجرا میشود.

وی اضافه کرد:این فعالیت ها به صورت عملیات بیولوژیکی، بیومکانیکی، نهالکاری و توزیع آبگرمکن های خورشیدی، برای حفاظت و استفاده مناسب از منابع طبیعی اجرا میشود.

پاتو با بیان اینکه مدیریت آبیاری جنگل های حاشیه سد با اعتبار 28 میلیارد ریال یکی ازاین طرح ها است افزود: در این زمینه یک استخر با حجم آبی 600 متر مکعب برای آبیاری در حال احداث است که در فاز اول 25 هکتار و در فاز دوم 45 هکتار لوله گذاری میشود.

کنترل سیل ، تغذیه سفره های زیرزمینی، افزایش پوشش گیاهی و تعادل دام و مرتع از مزیتهای طرح های آبخیزداری است که قرار است در24  روستای مهاباد اجرا شود.