بازید بخشدار محترم همراه با مهندس کریمی نماینده دهیاران از سایت پسماند زباله ترشکان

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد : دیروز مورخ 1399/04/28 بخشدار محترم مرکزی همراه با مهندس کریمی نماینده دهیاران از سایت پسماند زباله ترشکان بازدید بعمل آوردند. در این بازدید پاکزاد بخشدار مرکزی دستورات لازم را درخصوص نحوه دفن، خاکریزی و  پاکسازی توسط دستگاه لودر به صورت دوره ای بعمل آید.