بازدید سرزده دکتر شجاعی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مهاباد از اداره محیط زیست مهاباد

بازدید سرزده دکتر شجاعی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مهاباد از اداره محیط زیست مهاباد
بازدید سرزده دکتر شجاعی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مهاباد از اداره محیط زیست مهاباد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد روز چهارشنبه مورخه 5 دی ماه 97 ، دکتر شجاعی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مهاباد بصورت سرزده از اداره محیط زیست شهرستان مهاباد بازدید نمودند و از نزدیک نحوه رسیدگی امورات و شیوه عملکرد آنها در خصوص مسائل زیست محیطی و پرونده های مربوطه و همچنین آمار و ارقام و نحوه اداره پرسنلین و کارکنان و انجام ماموریتها را مورد بررسی قرار دادند و در ضمن از محیط فیزیکی آن اداره بازدید نمودند .