گزارش تصویری از برگزاری دومین مجمع سلامت شهرستان مهاباد