بررسی تعیین مکانی مناسب برای دفن پسماند شهری مهاباد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری  مهاباد روز شنبه مورخه 6 بهمن ماه 97 ، جلسه کارگروه پسماند شهری با حضور معاون و استاندار ، شهرداری و ادارات ذیربط  در سالن جلسات فرمانداری  برگزار شد .

 معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مهاباد در این نشست گفت: با هدف دفن بهداشتی پسماند،صرفه جویی در هزینه ها و بازیافت آن، قرار است مکان مشترکی برای شهرستانهای مهاباد و میاندوآب تعیین شود و این دو شهرستان پسماندهای خود را در آن دفن و بازیافت کنند.

علیزاده آذر، شهردارمهاباد هم در این نشست گفت: درخصوص مکان مشترک دفن پسماندهای مهاباد و میاندوآب با شهردار میاندوآب نشستی تشکیل دادیم و سایت مورد نظر را به صورت میدانی بازدید و بررسی کردیم و چند سایت دیگر را نیز در نظر داریم که باید از آنها نیز بازدید شود و در نهایت محل مناسب را تعیین کنیم.

امینی، مسئول بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان مهاباد گفت: راه اندازی دستگاه بی خطرساز برای پسماندهای عفونی درمراکز درمانی ضروری است و به همین منظور برای حل معضل زباله های عفونی و نوک تیز در بخش های خصوصی مراکز درمانی رایزنی های لازم انجام ویک دستگاه بیخطرسازهم درسایت

بی خطرسازی بیمارستان شهرمستقرشده است تا مشکل تمامی زباله های عفونی و نوک تیز مراکز درمانی شهرستان به حداقل برسد.

کامروایی، سرمایه گذار طرح ایجاد سایت مشترک دفن پسماند شهری هم گفت: با تفکیک پسماند از مبدأ مشکل دفع زباله های شهری تقریباً حل می شود و تولید زباله در شهر به نصف و همچنین شیرابه هایی که از زباله تولید می شود و مشکلات زیست محیطی ایجاد     می کند به حداقل می رسد.

در این نشست مقرر شد، که سازمانهای مردم نهاد نیز برای به حداقل رساندن مشکلات پسماندها همکاری های لازم را انجام دهند.