بازدید بخشدار مرکزی مهاباد در معیت جناب آقای مهندس محمودزاده نماینده محترم شهرستان مهاباد در مجلس شورای اسلامی از روند احداث کارخانه قند مروارید مهاباد

به گزارش روابط عمومی بخشداری مرکزی مهاباد،روز چهار شنبه20 شهریورماه سال 98 بخشدار مرکزی شهرستان مهاباد در معیت جناب آقای محمودزاده نماینده شهرستان مهاباد در مجلس شورای اسلامی از کارخانه قند مروارید مهاباد بازدید بعمل آوردند.

در این بازدید از آخرین روند احداث پروژه کارخانه و همچنین مشکلات موجود اطلاع و ضمن دیدار با سرمایه گذاری بخش خصوصی پروژه تصمیماتی در راستای تسریع در ادامه عملیات صورت پذیرفت.