بازدید سرزده معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مهاباد از اداره آبفای روستایی

بازدید سرزده معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مهاباد از اداره آبفای روستایی
بازدید سرزده معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مهاباد از اداره آبفای روستایی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد روز شنبه مورخه 17 آذر ماه 97 ، دکتر شجاعی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مهاباد همراه با جمعی از کارشناسان این اداره به صورت سرزده از اداره آبفای روستایی  این شهرستان بازدید نمودند .

دکتر شجاعی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مهاباد در این بازدید مسائل و امورات این اداره و نحوه کار و رسیدگی به پرونده ها و امور مشترکین را مورد بازدید و بررسی قرار دادند.