پرداخت بیش از 110 میلیارد ریال تسهیلات اشتغال به مددجویان مهابادی

پرداخت بیش از 110 میلیارد ریال تسهیلات اشتغال به مددجویان مهابادی
110 میلیارد و 500 میلیون ریال تسهیلات از پارسال تاکنون به مددجویان کمیته امداد امام خمینی مهاباد پرداخت شده است.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری  مهاباد، رئیس کمیته امداد امام خمینی مهاباد گفت: با پرداخت 110 میلیارد و 500 میلیون ریال تسهیلات از پارسال تاکنون برای 492 نفراز مدد جویان کمیته امداد شهرستان مهاباد شغل ایجاد شده است.

خضری با بیان اینکه شهرستان مهاباد رتبه برتر استان را درجذب تسهیلات اشتغال پایدار روستایی کسب کرده است، افزود: پیش بینی میکنیم امسال 15 میلیارد تومان تسهیلات جذب کنیم.

آقای آفریدون مدد جوی دیروز 7 سال پیش کارش را با سرمایه  اندک در روستای کیتکه بخش خلیفان آغاز کرده و مشکلات زیادی را به جان خریده است، ولی حالا با نیروی امید وخود باوری توانسته برای 7 نفر در انباری 80  متری خود، شغل ایجاد کند.

توسعه کارآفرینی و کسب و کارهای خرد و کوچک گام موثری در توانمند سازی خانواده های زیر پوشش کمیته امداد است.

# نظر : 0