اختصاص 20 میلیارد ریال به بخش مکانیزاسیون کشاورزی مهاباد

اختصاص 20 میلیارد ریال به بخش مکانیزاسیون کشاورزی مهاباد
بیش از20 میلیاردریال اعتبار امسال ازمحل اعتبارات استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه به بخش مکانیزاسیون کشاورزی شهرستان مهاباد اختصاص یافته است.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد ؛ حسن پور، کارشناس مکانیزاسیون جهاد کشاورزی شهرستان مهاباد گفت: این اعتبار برای خرید تجهیزاتی همچون ردیف کار لیزری ، نوارتیپ ،کشت نشائی، نمونه برداری از زمینهای زراعی و انواع ردیف چینهای کشاورزی و سنگ جمع کن هزینه شده است.

عبدی، مدیرعامل شرکت خدمات کشاورزی مهاباد هم از آغاز کشت پاییزه گندم در مهاباد به شیوه مکانیزه خبر داد و گفت: در این روش گندم به صورت ردیفی کاشت می شود و در فارمهای ایجاد شده، آب برخلاف روش غرق آبی که درکل سطح زمین پخش می شود در جوی های ردیفی توزیع می شود.

سیمانی،کارشناس مرکزخدمات جهادکشاورزی گوگ تپه هم با اشاره به تغییرات جوی چند سال گذشته و ایجاد روشهای نوین کشاورزی درمنطقه گفت: ابتدا سعی کردیم با تغییر بذور و استفاده از بذرهای اصلاحی مقاومت گیاه را به خصوص درماهای پایانی نسبت به کم آبی بیشتر با استفاده از روشهای نوین کشاورزی درمصرف آب صرفه جویی کنیم.

معاون تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی شهرستان مهاباد هم گفت: درحدود 50 هزارهکتاراز زمینهای کشاورزی این شهرستان درسال زراعی جاری گندم کشت می شود.

علیزاده افزود: از این میزان نزدیک به چهارهزار و 700 هکتار آبی و مابقی بصورت دیم است که درصورت بارندگی مناسب پیش بینی می شود حدود 100 هزارتن گندم از آن برداشت شود.

# نظر : 0