تخفیف ۵۰ درصدی صدور پروانه کسب برای واحدهای صنفی روستایی

به گزارش  روابط عمومی فرمانداری  مهاباد، ساماندهی واحدهای صنفی روستایی دستور کار نشست دهیاران روستاهای بخش مرکزی مهاباد بود.

قربانی اقدم نایب رئیس اتاق اصناف مهاباد با بیان اینکه در حال حاضر 217 واحد صنفی دارای پروانه کسب درروستاها فعالند گفت:

واحدهای صنفی روستایی برای دریافت پروانه کسب پنجاه درصد تخفیف می گیرند.

اصلاح و بهسازی راههای دسترسی به معادن و ارائه مشوق برای استفاده روستاییان از مزایای صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، عشایر وروستاییان از دیگر موضوعات مورد بحث در این نشست بود.

در این نشست از تعدادی از دهیاران فعال نیز قدردانی شد.