ملاقات عمومی فرمانداری شهرستان مهاباد با حضور معاون برنامه ریزی و توسعه انجام شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد روز دوشنبه مورخه 14 مرداد ماه 98 ، ملاقات عمومی فرمانداری شهرستان مهاباد با حضور معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری مهاباد در میز خدمت صورت گرفت و مراجعین با ارائه درخواست ها و تقاضاهای خود هریک به صورت مستقیم و رو در رو مسائل و موارد خود را مطرح نمودند و در این راستا صنعتی معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری ، دستورات و اقدامات لازم را مبذول داشتند.