با سرمایه گذاری تولیدگنندگان و سرمایه گذاران جدید،صدای دوباره تولید در بزرگترین مجتمع کشت و صنعت شمالغرب کشور شنیده شد.

با سرمایه گذاری تولیدگنندگان و سرمایه گذاران جدید،صدای دوباره تولید در بزرگترین مجتمع کشت و صنعت شمالغرب کشور شنیده شد.
با سرمایه گذاری تولیدگنندگان و سرمایه گذاران جدید،صدای دوباره تولید در بزرگترین مجتمع کشت و صنعت شمالغرب کشور شنیده شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد ، سه واحد مرغداری با سرمایه گذاری 20 میلیارد تومان دوباره راه اندازی شده و با متصل شدن این واحدها توان تولیدگوشت این زنجیره از یک درصد تولید کشوری  به دو درصد خواهد رسید.

حسینی مدیرتولید واحدهای مرغداری کشت و صنعت شهرستان مهاباد بیان داشت : این واحدها شامل دو واحد مرغداری مرغ مادر به ظرفیت تولید هردوره 408 هزار قطعه و اشتغالزایی 110 نفر و یک واحد جوجه کشی به ظرفیت هر ماه تولید یک میلیون و 600 هزارقطعه جوجه و اشتغالزایی 31 نفر است.

وی اضافه کرد: درحال حاضرتمامی دستگاههای فرسوده وکهنه قبلی تعویض و به جای آنها دستگاههای مدرن جایگزین شده است.

ایرج شجاعی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مهاباد هم گفت: کشت و صنعت مهاباد با همت و سرمایه گذاری دو سرمایه گذار، دوباره احیاء شده و به چرخه تولید و اشتغالزایی بازگشته و جان تازه ای گرفته است.

کشتارگاه طیورکشت و صنعت مهاباد هم بزرگترین واحد کشتارگاه غرب کشور است که با سرمایه گذاری 20 میلیارد تومان دوباره شروع به کار کرده و با راه اندازی این کشتارگاه 180 نفر مشغول به کار شده ا ند.

رضا سواری مدیر گشتارگاه کشت وصنعت گفت: این کشتارگاه سالانه ظرفیت کشتار و تولید 15 هزارتن گوشت مرغ را داراست و درحال حاضر هم در این واحد از به روزترین امکانات و تجهیزات استفاده می شود.