بازدید بخشدار خلیفان و رئیس اداره برق از روستای سیلم

به گزارش روابط عمومی بخشداری خلیفان روز یکشنبه مورخه 11 فروردین ماه 98 بخشدار خلیفان به همراهی مهندس احمدی رئیس اداره برق شهرستان مهاباد از روستای سیلم بازدید،و مشکلات ایجاد شده را مورد بررسی قرار دادند.همچنین بیژن فر در مسیر از مسیل های روستاهای مسیر باگردان بازدید بعمل آورد.