جلسه برنامه ریزی همایش سرمایه گذاری در مهاباد تشکیل شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد، جلسه برنامه ریزی همایش سرمایه گذاری در راستای نحوه برگزاری این همایش و معرفی فرصت های سرمایه گذاری به متقاضیان و جذب سرمایه گذار برگزار شد.

در این جلسه تسهیل در صدور مجوزهای قانونی و تسهیل گری در دریافت استعلام های مورد نیاز سرمایه گذاران مطرح و بررسی شد.

نخستین همایش ملی و منطقه‌ای معرفی فرصت‌ها و جذب سرمایه گذاران اوایل شهریور ماه آینده در این شهرستان برگزار خواهد شد.

زمینه این همایش، معرفی فرصت های سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذار در پنج حوزه مختلف از جمله کشاورزی، دامداری و صنایع وابسته، صنایع و معادن، عمران شهری، گردشگری و ورزش است.

مهاباد یکی از شهرهای گردشگرپذیر و مهم شمالغرب کشور است.