جلسه مکان یانی زندان جدید مهاباد تشکیل شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد، حسن عباسی روز یکشنبه در این جلسه گفت: سه زمین خارج از حریم شهر و چسبیده به محدود شناسایی شده و با بازدید میدانی با حضور کارشناسان اداره کل زندان ها نسبت به مکان یابی نهایی آن اقدام خواهد شد.

100 میلیارد ریال از محل منابع ملی برای انتقال زندان مهاباد به خارج این شهر در فاز نخست اختصاص یافته است.

طبق قانون انتقال زندان‌ها و آئین نامه اجرایی آن و نیز قانون برنامه ششم توسعه، سازمان زندان‌ها مقدمات مربوط به اخذ مجوزهای مورد نیاز را از مبادی ذیربط در دستور کار خود قرار داده و امیدوارم با برنامه ریزی صورت گرفته به زودی شاهد تحولات مهم در این زمینه باشیم.

زندان مهاباد در هسته داخلی شهر واقع شده و هم اکنون بیش از 2 برابر ظرفیت خود دارای زندانی است.