آخرین تصمیمات ستاد پیشگیری و مبارزه با کرونا ویروس شهرستان مهاباد

 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد : در این جلسه پس از بحث و تبادل نظر و بررسی آخرین وضعیت شهرستان ، به منظور هماهنگی بیشتر در اجرای مصوبات موارد زیر به تصویب اعضا رسید.

تشکیل اکیپ های نظارتی بصورت مشترک با همکاری ادارات

جمع آوری دست فروشان و اغذیه فروشی های سیار

اجرای مفاد مربوط به پروتکل های بهداشتی و رعایت فاصله اجتماعی توسط ادارات با مسئولیت رییس اداره مربوطه

تشکیل شورای سلامت در روستاها

تشکیل جلسه با روسای اتحادیه های صنفی و ابلاغ مصوبات ستاد جهت اجرا

ادارات موظف هستند از ازدحام و تجمع نفرات ممانعت به عمل آورند.

نیروهای انتظامی به منظور جلوگیری از ایجاد تجمع در مراسمات عروسی، فوت، خاکسپاری و ترحیم وارد عمل شده و ممانعت به عمل آورند.

ادارات هر روز اقدامات اجرایی خود را به دبیرخانه ستاد ارسال نمایند.