حضور معاون استاندار وفرماندار ویژه شهرستان مهاباد در خبر گزاری ایرنا وبررسی بخشی از مشکلات مربوط به حاشیه سد مهاباد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد روز سه شنبه مورخه 27 فروردین ماه 98 دکتر شجاعی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مهاباد در دفتر ایرنا ؛ خبرگزاری جمهوری اسلامی ، حضور یافتند و در خصوص بخشی از مشکلات مربوط به حاشیه سد مهاباد گفتگو و نشست خبری داشتند.