بازدید معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مهاباد از محل سواری های بین شهری

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد روز شنبه مورخه 7 دی ماه 98 ، دکتر شجاعی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مهاباد ، از محل استقرار ماشین های سواری بین شهری بازدید نمودند و ضمن دیدار با آنها در خصوص توجه به فصل سرما خواستار رسیدگی به وضعیت جایگاه سواری های بین شهری نمودند تا مسافران در سرما قرار نگیرند و در همانجا با مسئولین ترمینال و حمل نقل شهرداری و شرکت مسافربری بحث و گفتگو نمودند و تاکید کردند که رسیدگی به این موضوع در اولویت قرار گیرد .