بازدید سرده معاون استاندار وفرماندار ویژه شهرستان مهاباد از واحدهای توانبخشی و مددکاری بهزیستی مهاباد

بازدید سرده معاون استاندار وفرماندار ویژه شهرستان مهاباد از واحدهای توانبخشی و مددکاری بهزیستی مهاباد
بازدید سرده معاون استاندار وفرماندار ویژه شهرستان مهاباد از واحدهای توانبخشی و مددکاری بهزیستی مهاباد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد روز یکشنبه مورخه 30 دی ماه 97 ، دکتر شجاعی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مهاباد از واحدهای توانبخشی و مددکاری  که زیرنظر بهزیستی این شهرستان فعالیت دارد بصورت سرزده بازدید نمودند و نحوه کار و فعالیت آنان را مورد بررسی قرار دادند و شیوه کار و مراحل مددکاری و پذیرش و اقدام در جهت بهبود و رفع مشکلات آنان را مشاهده نمودند.