بازدید معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مهاباد از مجموعه ورزشی برادران  پیروت پور

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد روز شنبه مورخه 9 شهریور ماه 98 ، دکتر شجاعی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مهاباد  از مجموعه ورزشی برادران پیروت پور در منطقه فجر مهاباد در حال احداث می باشد بازدید نمودند
این مجموعه ورزشی با اعتباری بیش از 25 میلیارد تومان  ، در حال اجرا می باشد که با پایان کار آن تاثیر بسیار به سزایی در ارتقاء سرانه ورزشی این شهرستان خواهد داشت .