حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مهاباد در محل برگزاری مسابقات کشتی استان در محل برگزاری مسابقات کشتی استان

حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مهاباد در محل برگزاری مسابقات کشتی استان در محل برگزاری مسابقات کشتی استان
حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مهاباد در محل برگزاری مسابقات کشتی استان در محل برگزاری مسابقات کشتی استان


 به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد  ، دکتر شجاعی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مهاباد ، امام جمعه ، بخشدار ، مدیر ومعاون پرورشی آموزش وپرورش مهاباد، مسئول دفتر نماینده شهرستان، رئیس اداره ورزش وجوانان در محل برگزاری مسابقات کشتی استان  حضور یافتند و از نزدیک بازیهای سالن ورزشی ۲۰۰۰ نفری مهاباد را نگاه کردند .