سامانه اعلام سابقه پرداخت حق بیمه بیمه شدگان به صورت غیر حضوری

سامانه اعلام سابقه پرداخت حق بیمه بیمه شدگان به صورت غیر حضوری

 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد : به منظور تکریم ارباب رجوع و تسهیل در امور مرتبط به اعلام سوابق و بهره برداری لازم و کاهش بار مراجعات به شعب سازمان خصوصا در این ایام که فاصله گذاری اجتماعی جهت قطع زنجیره انتقال ویروس کرونا مورد تاکید قرار گرفته بیمه شدگان محترم به شرح بند های نامه فوق اقدام به پرداخت حق بیمه خود اقدام نمایند.

# نظر : 0