بازدید بخشدار از کاروانسرای تاریخی کوخ کورتک در روستای کانی سفید

به گزارش بخشداری خلیفان روز سه شنبه 29 خردادماه 98 بیژن فر بخشدار خلیفان بهمراهی مسئول و کارشناسان اداره میراث فرهنگی شهرستان مهاباد از کاروانسرای تاریخی کوخ کورتک که ساخت آن به دوران صفویه ها بر میگردد در روستای کانی سفید بازدید نمودند. لازم به ذکر است که با پیگیریهای لازم و تخصیص بودجه به زودی مرمت سازی این بنا آغاز خواهد شد.