نشست صمیمی مدیر کل دفتر امور روستایی و شوراها با دهیاران بخش مرکزی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد روز یکشنبه مورخه 6 مرداد ماه 98 ، مدیر کل دفتر امور روستایی و شوراها با حضور بخشداران مرکزی و خلیفان در شهرستان مهاباد ، با دهیاران بخش مرکزی نشست صمیمی داشتند که در این نشست هریک از دهیاران مسائل و مشکلات روستای خود را مطرح نمودند.