جلسه نحوه ساماندهی کمک های مردمی برای خسارت دیده گان بازارچه

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد؛ هم اکنون شنبه مورخه 1399/11/25  جلسه نحوه ساماندهی کمک های مردمی برای خسارت دیده گان بازارچه با ریاست خدرلو معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان ، هیات امناء بازارچه اضغری ، نمایندگان سازمان های مردم نهاد و جمعی از اعضاء شورای اداری در سالن جلسات فرمانداری در حال برگزاری می باشد.