بازدید معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری و مدیریت بحران از سد مهاباد و مسیر رودخانه

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد روز چهارشنبه مورخه 7 فروردین ماه 98 ، صنعتی  ، معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری ، عبداله پور مدیریت بحران شهرستان ، در خصوص بارشهای اخیر در شهرستان و منطقه ، از سد مهاباد و دریچه و مسیر رودخانه بازدید نمودند و از نزدیک نقاط آسیب پذیر را شناسایی کردند و در خصوص آنها تدابیر و دستورات لازم را بیان کردند.