حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مهاباد در میز خدمت و ملاقات عمومی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری  مهاباد روز دوشنبه مورخه 31 تیر ماه 98 ، دکتر شجاعی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مهاباد ،  پاکزاد ، بخشدار بخش مرکزی ، کریمی ، رییس اداره مسکن و شهرسازی در میز خدمت حضور یافتند و از نزدیک با مراجعین ،  ملاقات نمودند و در خصوص تقاضانامه ها و درخواسته های آنها ، دستورات و اقدامات لازم را انجام دادند.