دومین جلسه ارتقاء امنیت اجتماعی شهرستان مهاباد برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد روز چهارشنبه مورخه 9 مرداد ماه 98  ، دومین جلسه ارتقاء امنیت اجتماعی شهرستان مهاباد با حضور معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری ، شهرداری و شورا ، صداوسیما ، اعضای کارگروه ارتقاء امنیت اجتماعی ، انجمن های مردم نهاد ، در سالن جلسات این فرمانداری برگزار شد.

مساله سگ های بلاصاحب ، اختلافات خانوادگی ، آسیب های اجتماعی جوانان ، تحلیل آماری رده های سنی ، تحصیلات و حوزه سکونت در تاثیرگذاری و شدت آسیب زایی آن  ، تاثیر خانوادگی ، اقتصاد و فرهنگ در جوانان ، تغییرات اجتماعی و سوق یافتن به سبک های جدید و نگرشهای دیگر ، از مواردی بود که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت.