آگهى نتیجه انتخابات ششمین دوره شورای اسلامی شهر مهاباد

آگهى نتیجه انتخابات ششمین دوره شورای اسلامی شهر مهاباد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد ؛ بدین وسیله به اطلاع کلیه اهالى محترم شهر مهاباد تابع شهرستان مهاباد استان آذربایجان غربى میرساند، با توجه به برگزاری انتخابات ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز جمعه مورخ 1400/03/28
نتایج شمارش آراء نامزدهای انتخابات شورای اسلامى شهر مهاباد به ترتیب دارندگان بیشترین رأی به شرح ذیل مى باشد:
-1 آقای آکو جنگلی نام پدرمعروف دارای 4094 رأی
-2 آقای طاهر جنگلی نام پدرمامند دارای 3978 رأی
-3 آقای امید خضری نام پدرسلمان دارای 3913 رأی
-4 آقای حمزه نوذری نام پدرفتاح دارای 3897 رأی
-5 آقای چیا آذربار نام پدرمامند دارای 3896 رأی
-6 آقای آرش شهابی دهبکری نام پدرمحمود دارای 3214 رأی
-7 آقای یوسف گنجی نام پدرعزیز دارای 2942 رأی
-8 آقای محمدجلال وطمانی نام پدر مصطفى دارای 2638 رأی
-9 آقای امیر خلیلی رسول آباد نام پدرمناف دارای 2514 رأی
-10 خانم شادی جنگلی نام پدردرویش محمد دارای 1912 رأی
-11 خانم فاطمه رحیمی نام پدررحمن دارای 1630 رأی
-12 آقای کمال بهمن یار نام پدرعبداله دارای 1621 رأی
-13 آقای خدیر بایزیدی نام پدراسماعیل دارای 1489 رأی
-14 آقای ادریس رسول زاده نام پدررحمان دارای 1427 رأی
-15 خانم کوردستان خوشی نام پدرسیدکریم دارای 1422 رأی
-16 آقای حسین محمدی نام پدرمحمدامین دارای 1414 رأی
-17 آقای جمال دارند نام پدرعمر دارای 1377 رأی
-18 آقای سلیمان اشکوتی نام پدرقرنى دارای 1311 رأی
-19 آقای سلیمان اسماعیلی نام پدرعبداله دارای 1196 رأی
-20 آقای کمال خازه نام پدرمحمد دارای 1165 رأی
-21 خانم رزا حلاجی نام پدربایزید دارای 1156 رأی
-22 آقای شاهو شیخ آقائی نام پدرخالید دارای 1137 رأی
-23 آقای رضا حسینی مقدم نام پدرابوبکر دارای 1116 رأی
-24 خانم روناک مشیری نام پدرعمر دارای 1081 رأی
-25 آقای ادریس ابراهیم زاده نام پدرحسن دارای 1044 رأی
-26 آقای امیر نصرالهی نام پدرخالد دارای 1018 رأی
-27 آقای سامان پیوندی نام پدرمحمد دارای 1015 رأی
-28 آقای ابراهیم بالنده نام پدرعبداله دارای 1014 رأی
-29 خانم سیران کریمی نام پدرخالد دارای 1001 رأی
-30 آقای امیر آهخته نام پدرحسین دارای 983 رأی
-31 آقای محمدفواد نقدهء نام پدرحسن دارای 944 رأی
-32 خانم روبار ابراهیمی نام پدرعبدالقادر دارای 916 رأی
-33 آقای امید شریفی نام پدرابوبکر دارای 801 رأی
-34 خانم روژان احمدی نام پدراحمد دارای 770 رأی
-35 آقای عبدالکریم پیروتی نام پدرمامند دارای 767 رأی
-36 آقای بایزید حسن پور نام پدرحسین دارای 755 رأی
-37 آقای سیدمحی الدین رحمانی نام پدرسیدمحمد دارای 721 رأی
-38 آقای آزاد عتیقی نام پدرعبدالباقی دارای 714 رأی
-39 آقای پیمان دانش خواه نام پدرمحمود دارای 667 رأی
-40 آقای رسول خضری نام پدرمحمد دارای 656 رأی
-41 آقای ادریس کاکه رشی نام پدرکریم دارای 611 رأی
-42 آقای امیر کیان نام پدرانور دارای 606 رأی
-43 آقای کامبیز ابراهیم زاده نام پدراسمعیل دارای 605 رأی
-44 آقای داود فنائی نام پدرابوبکر دارای 593 رأی
-45 آقای هیمن شریف آذری نام پدرمصطفی دارای 582 رأی
-46 آقای کمال خلیل پور نام پدرسعید دارای 580 رأی
-47 آقای عبداله محمودی نام پدرعزیز دارای 570 رأی
-48 آقای بایز ابراهیمی نام پدرعلى دارای 564 رأی
-49 آقای صلاح چلبیانی نام پدرعبداله دارای 514 رأی
-50 آقای سیدجمیل برزنجی نام پدرسیدحسین دارای 512 رأی
-51 آقای علی مولانی نام پدرمحمد دارای 504 رأی
-52 آقای ابوبکر قهرمانی دهبکری نام پدرقادر دارای 487 رأی
-53 آقای محمد محمدپور نام پدرمعتصم دارای 481 رأی
-54 آقای صلاح فرامرزی نام پدرمحمدسعید دارای 476 رأی
-55 آقای طاهر کاکه رشی حاجی لک نام پدرعمر دارای 470 رأی
-56 آقای صلاح امینی نام پدرمحى الدین دارای 466 رأی
-57 آقای محسن محمدکریمی نام پدرابوبکر دارای 444 رأی
-58 آقای کیوان نورانی نام پدرسیدهدایت دارای 432 رأی
-59 آقای مهران عزیزی نام پدرجعفر دارای 423 رأی
-60 آقای ارمین نیک فر نام پدرخسرو دارای 417 رأی
-61 آقای خبات شیخ آقائی کوخان نام پدرصالح دارای 410 رأی
-62 آقای کامیار خضری نام پدرکامران دارای 399 رأی
-63 آقای فرزین آمانی دولت آباد نام پدرعلی دارای 399 رأی
-64 خانم فرخنده محمدجانی نام پدرعبدالرحیم دارای 394 رأی
-65 آقای صابر علی زاده نام پدرناصر دارای 386 رأی
-66 آقای افشین کریمی نام پدرغفور دارای 368 رأی
-67 آقای امید محمدی نام پدرعثمان دارای 360 رأی
-68 خانم تروسکه خلیفه زاده نام پدرکریم دارای 353 رأی
-69 آقای حمید خضری نام پدرمنصور دارای 348 رأی
-70 آقای فتاح امینی فرد نام پدرمحمد دارای 327 رأی
-71 آقای صدیق ابراهیمی نام پدرمحمدامین دارای 325 رأی
-72 آقای جمال محمدشیلان نام پدرعثمان دارای 316 رأی
-73 آقای رحمت لاهوتی نام پدرحسین دارای 311 رأی
-74 آقای کیوان کاکااله نام پدراسماعیل دارای 306 رأی
-75 آقای کیوان رحمن نژاد نام پدرسلیمان دارای 271 رأی
-76 آقای صادق رحمن زاده فداکارمکری نام پدرسعید دارای 271 رأی
-77 خانم زینب آیاتی نام پدرسیدمحى الدین دارای 270 رأی
-78 آقای سیدکامل شیخ مندی نام پدرسیدرسول دارای 269 رأی
-79 آقای آرمان احمدی نام پدرلقمان دارای 265 رأی
-80 آقای عبداله قادری نام پدرعبدالرحمن دارای 241 رأی
-81 آقای شیرکو وطمانی نبی نام پدرخضر دارای 229 رأی
-82 آقای مامند الیاسی نام پدرجعفر دارای 222 رأی
-83 خانم گلستان تینا نام پدراحمد دارای 219 رأی
-84 خانم مژگان خورشیدی نام پدرجعفر دارای 212 رأی
-85 خانم ثریا رجبی نام پدرحسن دارای 209 رأی
-86 آقای امید جاویدان نام پدرقاسم دارای 196 رأی
-87 آقای یوسف رسول پور نام پدراسمعیل دارای 189 رأی
-88 آقای هوشنگ فهیم نژاد نام پدرمحی الدین دارای 186 رأی
-89 آقای مهران مصطفی نژاد نام پدرعبداله دارای 186 رأی
-90 خانم سمیه عسکری زاده نقدهء نام پدرعلی اکبر دارای 184 رأی
-91 آقای انور عباسی نام پدررسول دارای 184 رأی
-92 آقای فایق محمدی نام پدرکمال دارای 182 رأی
-93 آقای رضا پورکریم نام پدرعبداله دارای 181 رأی
-94 آقای کاظم نوجوانی نام پدرحسین دارای 168 رأی
-95 آقای ناصر منگری نام پدرعمر دارای 162 رأی
-96 آقای یونس حبیبی سیدآباد نام پدرخضر دارای 153 رأی
-97 آقای سیدعمر صانعی راد نام پدرسیدمحمد دارای 144 رأی
-98 آقای شاهو مام ابراهیمی نام پدرکمال دارای 143 رأی
-99 خانم اسرین نوزری نام پدرکریم دارای 128 رأی
-100 آقای شیرزاد محمودی آذر نام پدرابوبکر دارای 127 رأی
-101 آقای ابراهیم الیاسی نام پدررحیم دارای 124 رأی
-102 آقای دیار خسرویان نام پدرجمال دارای 123 رأی
-103 آقای بهمن رسول پور نام پدرابوبکر دارای 115 رأی
-104 خانم آیدا حیدری نام پدرمالک اژدر دارای 107 رأی
-105 آقای زانیار رحمانی نام پدررشید دارای 101 رأی
-106 آقای رضا ابراهیمی نام پدررحمن دارای 86 رأی
-107 آقای سامرند داودی نام پدرمنصور دارای 86 رأی
-108 آقای بابک پیوستی نام پدررحیم دارای 77 رأی
-109 آقای عبدالخالق مهران نیا نام پدرعزیز دارای 65 رأی
-110 آقای شاهرخ پیوستی نام پدرعزت دارای 65 رأی
-111 آقای سوران محسنی فر نام پدرمحمد دارای 64 رأی
-112 آقای یوسف نیک نفس نام پدرخلیل دارای 42 رأی
-113 آقای امید افشارفر نام پدرسلیم دارای 39 رأی
-114 آقای ناصر گرانمایه نام پدرحسین دارای 20 رأی
-115 آقای علی جلالی نیا نام پدرفاطمه دارای 20 رأی
-116 آقای سلام باریک کوپکلو نام پدریاسین دارای 15 رأی
اینک در اجرای ماده 52 قانون انتخابات شوراهای اسلامى کشور و ماده 70 آیین نامه اجرایى انتخابات شوراهای اسلامى
شهر و روستا ، از تاریخ انتشار این آگهى به مدت دوروز هیأت اجرایى در محل فرمانداری آماده قبول شکایات انتخاباتى مى
باشد .
شکایاتى قابل رسیدگى خواهد بود که مشخصات شاکى یا شاکیان شامل نام ونام خانوادگى، نام پدر، نشانى محل کار یا
سکونت و امضای شاکى یا شاکیان را داشته باشد .


        عارف خدرلو
فرماندار شهرستان مهاباد

# نظر : 0