روزی برای پاسداشت فرشتگان نجات

هفتم مهر روزآتشنشان ؛

هفتم مهر روزآتشنشان ؛
جان برکفانی که برای نجات مردم حفاظت از سلامت افراد و جلوگیری از آسیب به اموال و حفاظت از محیط زیست بسیج شده اند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد، مسئول واحد آتشنشانی شهرستان مهاباد گفت: درشش ماهه نخست امسال بیش از 500 عملیات درسازمان آتشنشانی شهرستان مهاباد انجام شده است.

احمدی افزود: سه ایستگاه آتشنشانی درمواقع بحرانی درسطح شهر به همشهریان خدمات ارائه  می کند.

 هفتم مهر ماه روزآتش نشانی و ایمنی و روزی برای پاسداشت مردانی از جنس آهن است که هرلحظه و درطول شبانه روز آماده مقابله با رویدادها هستند.

# نظر : 0