برگزاری کارگاه آموزش کاهش آسیب های اجتماعی با رویکرد ارتقاء سلامت روان

به گزارش روابط عمومی بخشداری مرکزی مهاباد، روز چهارشنبه 20 آذر ماه سال 98 کارگاه آموزش کاهش آسیب های اجتماعی با رویکرد سلامت روان  با همکاری مرکز بهداشت کانون بانوان فرمانداری و مجمع مشورتی زنان با حضور کارشناسان مربوط در محل مسجد روستای سید آباد برگزار گردید.