ورود بیش از 900 دانشجوی جدید به دانشگاه پیام نور مهاباد

ورود بیش از 900 دانشجوی جدید به دانشگاه پیام نور مهاباد
درمراسمی ورود بیش از900 دانشجوی جدید به دانشگاه پیام نور مهاباد جشن گرفته شد.

به گزارش  روابط عمومی فرمانداری  مهاباد، رئیس دانشگاه پیام نور مهاباد گفت: دانشگاه پیام نور مهاباد امسال بیش از نهصد نفر را در رشته های مختلف ثبت نام کرده است  .

خلیلی افزود: این دانشگاه به لحاظ کمی و کیفی و پژوهشی خیلی خوب عمل کرده و  بر اساس همین کارکرد در سال 1398 تعداد نهصد 900 دانشجو را در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد پذیرش کرده است .

 دانشجویان این دانشگاه در مقطع کارشناسی در 80 رشته و در مقطع کارشناسی ارشد در 10 رشته تحصیل می کنند.

# نظر : 0