مشعل گاز 2 روستای مهاباد روشن شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد؛ رییس اداره شرکت گاز مهاباد روز یکشنبه در حاشیه آیین افتتاح این طرح اظهار کرد: گاز رسانی به 2 روستای «اوزوندره علیا و سفلی» با بیش از 9  کیلومتر لوله گذاری انجام شد.  

عبدالواحد مریمی اضافه کرد: با افتتاح این طرح بیش از 650 نفر از روستاییان این شهرستان در قالب 115 خانوار از نعمت گاز طبیعی بهره مند شدند.

وی با بیان اینکه گاز رسانی در مسیر روستاهای صعب العبور منطقه خلیفان در حال پیمان گذاری و لوله گذاری است، افزود: با افتتاح این طرح ضریب نفوذپذیری گاز طبیعی به روستاهای مهاباد به حدود 75 درصد رسیده و طی سال های آینده این میزان افزایش خواهد یافت.

رییس اداره شرکت گاز مهاباد بیان کرد: همچنین گاز رسانی به 10 واحد صنعتی مهاباد نیز با هماهنگی مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان غربی مورد موافقت قرار گرفته و تلاش می کنیم واحدهای صنعتی شهرستان را نیز به گاز متصل کنیم.

وی یادآور شد: طی سال گذشته 21 واحد صنعتی مهاباد از نعمت گاز طبیعی بهره مند شدند و این روند با حمایت شرکت گاز برای سایر واحدها نیز ادامه دارد.

مهاباد با 250 هزار نفر جمعیت دارای 192 روستا در 2 بخش مرکزی و خلیفان است.