بیژن فر بخشدار خلیفان درجمع ورزشکاران و ورزش دوستان روستای سولغه، برای احداث یک خانه ورزشی قول مساعد داد

خانه ورزش در روستای سولغه مهاباد احداث می شود

خانه ورزش در روستای سولغه مهاباد احداث می شود

به گزارش  روابط عمومی فرمانداری  مهاباد، استقبال پرشور از برگزاری مسابقات مختلف ورزشی، روستای سولغه را به یکی از قطبهای  ورزش روستایی منطقه تبدیل کرده است.

برگزاری مسابقات مختلف ورزشی و جمع شدن اهالی 48 روستای منگور شرقی دورهم، نمادی از همبستگی ملی را دراین روستا  نمایان می کند.

روستای سولغه 57 خانوار و 246 نفر جمعیت دارد.

# نظر : 0