صندوق کارآفرینی امید  ، اولین همایش کارآفرین شو خود را در شهرستان مهاباد برگزار کرد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد روز پنجشنبه مورخه 27 تیر ماه 98 ، اولین همایش کارآفرین شو با حضور معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری مهاباد ، مدیرکل صندوق کارآفرینی استان آذربایجان غربی ، بخشداران مرکزی و خلیفان و روسای ادارات ذیربط و کارآفرینان و تولیدکنندگان و صاحبان ایده و جوانان  در سالن اداره ارشاد اسلامی برگزار شد.

این همایش به منظور آشنایی جوانان و صاحبان ایده و کارآفرین با نحوه همکاری و اخذ تسهیلات و خدمات صندوق آفرینی برگزار شد و همچنین مدیر کل این صندوق گزارش از عملکرد خود را در استان و شهرستان بیان کردند و گفتند در راستای شعار سال " رونق تولید " صندوق کارآفرینی امید برآن است تا با کمک و مشاوره به صاحبان ایده ها و نخبگان و خلاقان اقتصادی در استان و شهرستان مهاباد تسهیلات اعطا نماید و مهاباد را بعنوان اولین شهرستان جهت برگزاری این همایش در نظر گرفته ایم.

در پایان این همایش به جمعی از  فعالین در برگزاری این همایش با اهدای لوح تقدیر ، تجلیل گردید.