سمپاشی درختان سطح معابر و پارکهای شهرستان مهاباد به منظور آفت زدایی

سمپاشی درختان سطح معابر و پارکهای شهرستان مهاباد به منظور آفت زدایی
شهرداری مهاباد در راستای آفت زدایی درختان سطح معابر و پارکهای شهرستان اقدام به سمپاشی درختان سطح شهرمی کند

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهاباد: شهرداری مهاباد اطلاعیه ای به شرح زیر اعلام کرد.

به اطلاع کلــیه شهروندان محترم می رساند : شـــهرداری مــهاباد به منظــور مبــارزه با آفات و بیماریهــای درخــتان سطح شهر؛ از مورخـــه 15 تیـــرماه 1399 تا پــایان انجام کـــار، هر شــب از ساعــت 23 نسبـــت به سمـــپاشی درختان مـــعابر و پارکــها اقدام نـــماید.

لذا از کلیـــه شهروندان محـــترم درخواست می شــود به منـــظور سهـــولت در انجام امـــور، نهایت همکـــاری را با همکـــاران در مســیرهایی که مشــغول سمپاشی هستــند؛ داشــته باشــند و نسبت به مســـدود کردن درب و پــنجره های خود اقــدام لازم را معــمول فرماینــد. لازم به ذکر است آغاز سمپاشــی از منطقه فرهنــگیان خـــواهد بود.

# نظر : 0